عنوان(مطالعه وبررسی عوامل موثر براز خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرایط کار وناهنجاریهای اداری)

این فایل به بررسی عوامل موثر براز خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرایط کار وناهنجاریهای اداری می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 122 صفحه می باشد . بخشی از محتوای فایل دانلودی :: فساد اداری در قالب جرایمی چون اختلاس ،ارتشاء وجعل پدیده جدیدی نیست بل...
عنوان(مطالعه وبررسی عوامل موثر براز خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرایط کار وناهنجاریهای اداری)|31010029|fxh874209|مطالعه وبررسی عوامل موثر براز خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرایط کار وناهنجاریهای اداری,تحقیق مطالعه وبررسی عوامل موثر براز خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرایط کار وناهنجاریهای اداری,مقاله مطالعه وبررسی عوامل موثر براز خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرای
هم اکنون فایل با مشخصه ی مطالعه وبررسی عوامل موثر براز خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرایط کار وناهنجاریهای اداری وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این فایل به بررسی عوامل موثر براز خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرایط کار وناهنجاریهای اداری می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 122 صفحه می باشد .

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

فساد اداری در قالب جرایمی چون اختلاس ،ارتشاء وجعل پدیده جدیدی نیست بلکه قدمتی به اندازه دولت دارد .فساد در هر شکل آن به ویژه وقتی زمینه ی مساعد برای توسعه آن فراهم گردد هزینه های اضافی سنگین را به جامعه ودولت تحصیل می کند این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به ۵۰۰ میلیارد دلار از دارایی های شرکتها سازمان ها وافراد حقیقی را دربر می گیرد.
از سوی دیگر آثار تخریبی این جرایم به حدی است که بی ثباتی سیاسی به دلیل نارضایتی عمومی در سطح جامعه منجر شده.
موانع رشد وتوسعه اقتصادی را بههمراه داشته است واز طریق هدایت ناصواب استعدادها ومنابع بالقوه وبالفعل انسانی به سمت فعالیتهای نادرست برای دستیابی به در آمدهای سهل الوصول وباد آورده به جای شکوفا شدن این توانایی ها در مجاری سازنده لطمه ی جبران ناپذیری را به فرهنگ و وجدان کاری و انضباط اجتماعی اقتصادی واردمی سازد.

واژه های کلیدی: نظام اداری، هنجارهای اجتماعی، انحراف اجتماعی، فساد اداری، از خود بیگانگی

فهرست مطالب
فصل اول : ۱
کلیات ۱
مقدمه: ۲
بیان مسئله: ۴
نظریه مبادله جرج هومنز: ۹
قضایای عام: ۱۰
قضیه موفقیت : ۱۱
قضیه انگیزه : ۱۲
قضیه ارزش : ۱۲
دیدگاه هومنز درباره ی گروه : ۱۴
گروه به عنوان یک نظام : ۱۴
تعمیم نظریه مبادله به سطح نهادها : ۱۶
دیدگاه کارکرد گرایان: ۱۷
پرسشهای پژوهش : ۲۳
اهداف پژوهش : ۲۴
الف ) هدف کلی: ۲۴
ب)هدفهای ویژه: ۲۴
ضرورت واهمیت پژوهش : ۲۵
محدوده ی مطالعاتی : ۲۷
فصل دوم ۲۸
روش شناسی پژوهش ۲۸
روش شناسی پژوهش : ۲۹
تعریف عملیاتی : ۳۰
نظام اداری : ۳۰
هنجارهای اجتماعی : ۳۰
انحراف اجتماعی: ۳۰
از خود بیگانگی: ۳۰
نظارت اجتماعی : ۳۱
فصل سوم ۳۲
ادبیات وپیشینه تحقیق ۳۲
مقدمه ۳۳
تعریف فساد : ۳۵
تعریف فساد از نظر اندیشمندان : ۳۶
فساد مالی : ۴۰
گونه های فساد مالی در دستگاههای دولتی : ۴۱
تعریف مفاهیم : ۴۱
۱٫ اختلاس: ۴۱
۲٫ پورسانت: ۴۱
۳٫ رشوه: ۴۱
۴٫ رانت : ۴۲
۵٫ تقلب وکلاهبرداری : ۴۲
۶٫ عدم رعایت انضباط مالی: ۴۳
انواع فساد : ۴۴
فساد ازنظر سازمان نیافتگی : ۴۵
فساد سامانه ای : ۴۵
تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی جامعه : ۴۶
فساد اداری سیاه : ۴۶
فساد اداری خاکستری : ۴۷
فساد اداری سفید : ۴۷
فساد از دیدگاه منافع عمومی: ۴۷
تعریف فساد اداری : ۴۸
عوامل موثر بر فساد مالی : ۴۹
۱٫ عوامل اجتماعی فرهنگی : ۴۹
۲٫ عوامل سیاسی : ۴۹
۳٫ عوامل اقتصادی : ۵۱
میزان توزیع ناعادلانه منابع وفاصله طبقاتی : ۵۲
۴-عوامل اداری ومدیریتی : ۵۲
پیامد های فساد: ۵۴
-پیامد های سیاسی : ۵۴
پیامد های اجتماعی – فرهنگی ۵۵
کاهش حساسیت های مردم در برخورد با فساد مالی : ۵۵
پیامد های اقتصادی : ۵۵
فساد مالی موجب نا کار آمدی گستره ی اقتصادی می گردد . ۵۶
پیامد های اداری – مدیریتی : ۵۸
بررسی فساد اداری در نظام اداری ایران ۶۰
پیشینه مدیریت دولتی در ایران : ۶۳
ویژگی های بروکراسی ( نظام اداری ) ایران : ۶۹
عوامل ایجادکنندة فساد در نظام اداری ایران ۷۷
بررسی زمینه‏های اجتماعی مؤثر بر فساد در نظام اداری ایران: ۸۰
۳/۷- در تحلیلی از وضعیت موجود فساد در نظام اداری ایران (شیوع فساد در نظام اداری) ۸۵
نگاهی به وضعیت فساد در نظام اداری ۸۵
اخذ پورسانت و کلاهبرداری در خریدهای خارجی ۸۶
خویشاوندسالاری ۸۷
رانت‏جویی و مواردی از آن ۸۹
۳/۸- وضعیت راهبردی نظام اداری کشور از نظر فساد ۹۳
نقاط قوت: ۹۳
نقاط ضعف ۹۴
فرصـت‏ها ۹۵
تهدیدات : ۹۶
۳/۹ – راهکارهای ارائه شده جهت کاهش فساد مالی : ۹۷
راهکارهای سیاسی : ۹۷
راهکارهای اجتماعی – فرهنگی ۱۰۲
۴ – راهکارهای اقتصادی : ۱۰۵
راهکارهای اداری – مدیریتی : ۱۰۸
فصل چهارم ۱۱۱
نتایج ۱۱۱
نتیجه گیری و جمع بندی : ۱۱۲
خلاصه پژوهش : ۱۱۵
فصل پنجم ۱۱۶
فهرست منابع ۱۱۶


مطالب دیگر:
🔥تحقیق سقف های کرومیت و کوبیاکس🔥پاورپوینت نقش اقدام پژوهی و رويکرد در افزايش کيفيت آموزشی و کاهش اتلاف آموزشی🔥پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی🔥پاورپوینت نتايج ارزيابي نظر سنجي APO در معاونت توليد خودرو سواري🔥پاورپوینت محاسبات زمانی در شبکه AoA🔥پاورپوینت ساختار اتمی🔥تحقیق عوامل پيشرفت از زبان حضرت آيت الله خامنه ای🔥تحقیق عوامل و موانع پیشرفت و تعالی کشور🔥تحقیق نقش محوري روحانيت در اتحاد ملي و انسجام اسلامی🔥تحقیق تأثیر تلویزیون بر رشد مهارت های گفتاری🔥تحقیق راه های افزایش رضایت شغلی مدیر آموزگاران🔥تحقیق ضعف در تفكر/ حل مساله (اختلال در رياضيات)🔥تحقیق ناتواني هاي افتراقي (اختلال در خواندن)🔥تحقیق اختلال نقص در توجه (آموزش حروف)🔥تحقیق اختلال در هجي كردن (وارونه و قرينه نويسي)🔥تحقیق ناتواني هاي بيان نوشتاري (اختلال در جمله نويسي و انشاء)🔥پاورپوینت سرمایه گذاری وجوه مازاد🔥تحقیق ترميم نيروي كار مدرسه در انگلستان: تحقيقي در مورد استبداد، به همراه اصل مقاله🔥پاورپوینت نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در يك بررسي تطبيقي🔥پاورپوینت کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت🔥پاورپوینت چالش‌ها و چشم‌اندازها در فرايند ياددهي- يادگيري تعادل‌هاي شيميايي🔥پاورپوینت کارمندیابی جذب و گزینش نیروی کاری🔥پاورپوینت ارتباطات🔥پاورپوینت هماهنگی🔥پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ريزي استراتژيک HCMS